FANDOM


Bão-đất liền

Bão đổ bộ vào đất liền

Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan.

Ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới, là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm chỉ xuất hiện trên các vùng biển nhiệt đới, thường có gió mạnh và mưa lớn.

Bão-vệ tinh

Hình ảnh bão qua vệ tinh (đám mây màu trắng)