FANDOM


Cầu vồng

Cầu vồng là hiện tượng tán sắc của các ánh sáng từ Mặt Trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa.

Cầu vồng bậc 1 2

Cầu vồng bậc 1 (nhìn rõ hơn) và cầu vồng bậc 2

Tùy vào số lần phản xạ mà người ta phân ra làm cầu vồng bậc 1, bậc 2... Trong đó cầu vồng bậc 1 là rõ nhất (chỉ có 1 lần phản xạ nên năng lượng sáng mạnh nhất). Thường cầu vồng nhìn thấy là cầu vồng bậc 1. Tuy nhiên đôi khi ta còn quan sát thêm được cầu vồng bậc 2 mà trật tự màu sắc lại ngược lại với cầu vồng bậc 1 và cường độ sáng yếu hơn.

Cầu vồng-hình dạng

Hình dạng của cầu vồng

Do cầu vồng được nhìn bởi cùng 1 góc (gần 42 độ với cầu vồng bậc 1 và 53 độ với cầu vồng bậc 2), là góc mà cường độ sáng của tất cả các tia mặt trời qua các giọt nước là đạt cực đại, nên cầu vồng có dạng một cung tròn.

Cung bậc màu sắc

Các màu sắc cầu vồng nằm theo thứ tự đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Các bức xạ hồng ngoại và tử ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy của mắt người, nên không hiển diện. Thực sự, cầu vồng có rất nhiều màu với các sắc độ khác nhau. Màu sắc của cầu vồng có thể được minh hoạ như sau:

Đỏ Cam Vàng Lục Lam Chàm Tím
                                  

Cầu vồng đôi

Cầu vồng đôi

Hai cơn mưa rào xảy ra cùng một lúc. Khi đó, các hạt mưa sẽ có kích cỡ khác nhau và tạo ra các cầu vồng hơi biến dạng. Những cầu vồng này kết hợp sẽ làm thành cầu vồng sinh đôi, hay còn gọi là cầu vồng kép hoặc cầu vồng đôi - cầu vồng chung gốc nhưng lại tách thành 2 cung vòng riêng biệt.