FANDOM


Gió

Gió là những luồng không khí chuyển động trên quy mô lớn. Trên bề mặt của Trái đất, gió bao gồm một khối lớn không khí chuyển động. Trên bề mặt của Trái đất, gió bao gồm một khối lớn không khí chuyển động. Trong khí tượng học, cơn gió thường được gọi theo sức mạnh của nó, và hướng gió thổi.