FANDOM


Chính sách Blog được thiết kế để mang đến những quy tắc trên Wiki này.

  • Viết những blog mang một sắc thái, chủ đề nhất định (bài tập, dịp lễ...). Những blog mang nội dung tình dục, kiếm tiền, quảng cáo, đe dọa sẽ lập tức bị xóa và nhận cảnh cáo.
  • Cư xử: Blog không được mang ý nghĩa phân biệt tôn giáo, chủng tộc, miệt thị người nước ngoài. Tiếp tục vi phạm sẽ dân đến bị chặn hoàn toàn.
  • Blog trống: Một blog không thể để trống hay chỉ có vẻn vẹn 1 dòng. Trước khi viết blog, hãy điền tiêu đề, mục đích của blog và nêu lý do hợp lệ rằng tại sao bạn lại viết blog này.
  • Thông tin ngẫu nhiên: Không được sao chép và dán lên blog của bạn bằng các bài viết trên Wiki, Wikipedia hoặc các nguồn khác mà không có mục đích.