FANDOM


Chặn (Block) là phương pháp mà các quản trị viên có thể ngăn cản kỹ thuật cho người dùng chỉnh sửa Kiến thức Wiki. Các block được sử dụng để ngăn ngừa thiệt hại hoặc gián đoạn, không để trừng phạt người dùng. Khối lượng đôi khi được sử dụng như là một biện pháp ngăn chặn, để ngăn cản bất cứ hành vi nào dẫn đến việc ngăn chặn và khuyến khích một môi trường biên tập hiệu quả.

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể yêu cầu một nhóm trên một trong những trang thảo luận của Quản trị viên về các sự cố phá hoại lớn hoặc gián đoạn. Người dùng yêu cầu các block nên cung cấp bằng chứng đáng tin cậy của các trường hợp bảo đảm một block. Quản trị viên không bao giờ có nghĩa vụ đặt một khối và tự do để điều tra tình hình của mình. Bởi vì các khối có thể được xem xét và kháng cáo, điều quan trọng là tất cả các quản trị viên ngăn chặn và xem lại đều liên lạc và chăm sóc để thông báo cho người khác.

Người dùng bị chặn có thể kháng cáo các block của họ bằng cách đưa ra một tuyên bố trên trang thảo luận của họ. Trừ trường hợp có lỗi rõ ràng, quản trị viên không nên lùi lại các block quản trị viên khác mà không cần thảo luận trước (xem bên dưới).

Nguyên nhân dẫn đến bị chặn

  • Các cuộc tấn công cá nhân kéo dài.
  • Sự phá hoại liên tục (mặc dù rõ ràng, trắng trợn là phá hoại đảm bảo bị chặn ngay lập tức, chẳng hạn như xóa nội dung trang không có lý do hoặc xóa tài liệu tham khảo vì không có lý do gì).
  • Quấy rối liên tục.
  • Spam liên tục.
  • Chỉnh sửa cảnh báo hoặc lùi cảnh báo.
  • Tài khoản mang tên nhiều người dùng (trừ khi tài khoản có thêm kí tự, chữ cái đặc biệt)
  • Tiếp tục vi phạm các chính sách hoặc hướng dẫn khác.
  • Tài khoản có tên người dùng không phù hợp.