FANDOM


Đây là một số nguyên tắc trước khi bạn đăng các hình ảnh lên Kiến thức Wiki.

  • Mọi hình ảnh phải dựa theo đúng các chủ đề bài học trên Wiki. Những hình ảnh mang ý nghĩa thô tục, tình dục, phản cảm sẽ ngay lập tức bị xóa.
  • Sử dụng tên hình ảnh sao cho phù hợp với nội dung mà hình ảnh truyền tải tới người đọc.
  • Định dạnh hình ảnh là .png và .gif
  • Độ phân giải hình ảnh là không giới hạn.