FANDOM


Các hành động sau đây sẽ bị cấm trên Cuôck trò chuyện của Kiến thức Wiki.

  • Ngôn ngữ: Hai ngôn ngữ chủ yếu là Tiếng Việt và Tiếng Anh. Các ngôn ngữ khác đều bị cấm. Tuy nhiên, các bạn có thể trò chuyện đa ngôn ngữ thông qua Trò chuyện cad nhân.
  • Cư xử phản cảm: Bao gồm kì thị chủng tộc, phân biệt tôn giáo, ghét người ngoại quốc, phân biệt đồng tính,... Bạn sẽ nhận ít nhất 3 cảnh báo hoặc tệ hơn nữa là bị chặn.
  • Thư rác: Có nghĩa là viết những thứ vớ vẩn, vô lý như các chữ cái ngẫu nhiên, lặp lại các câu từ (trừ trường hợp bị lỗi). Bạn cũng sẽ nhận các cảnh báo hay thậm chí là bị chặn.
  • Trò chuyện xâm lược: Không nói chuyện với ai đó mà có mang ý nghĩa đe dọa hoặc công kích. Lặp lại hành động đó sẽ bị chặn vĩnh viễn.
  • Gián đoạn trò chuyện: Những người tìm cách gây rối cộng đồng, tạo bầu không khí khó chịu, gây phân tán tư tưởng hoặc nhân cơ hội để bóp méo cuộc trò chuyện sẽ bị chặn ngay lập tức.